Podcast - Grit, Ludwig Olofsson

''att marknadsföra sig digitalt kan kännas knepigt. vi vill inte krångla till det mer – tvärtom. vi vill att marknadsföring ska kännas skitroligt, speciellt när du känner av resultatet i din verksamhet.''

- Grit

Grit är det jävlar anamma och den passion som driver oss fram mot att uppnå våra långsiktiga drömmar och mål. Det är nyckeln till vår förmåga att hålla oss fokuserade, stadiga, optimistiska och motiverade. Det handlar inte om ren talang eller om att vara smartast i rummet. Det handlar om att vara uthållig. Att våga offra någonting när det behövs och att konsekvent jobba hårt – riktigt hårt – i jakten på vår vision för framtiden.

https://gritmedia.se/

Ludwig Olofsson

https://www.linkedin.com/in/ludwig-olofsson-93767846/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instagram 

https://instagram.com/joboptions.se

Facebook

https://www.facebook.com/joboptions.se/

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/31420719

Albin Mannberg, VD JobOptions.se

https://www.linkedin.com/in/albin-mannberg/