Podcast - Assemblin, Tomas Marklund

''Assemblin är ett av Nordens ledande installations- och serviceföretag med verksamhet i Sverige, Norge och Finland. Vi utformar, installerar och underhåller tekniska system för el, värme, sanitet och ventilation i kontor, arenor, shoppingcenter, bostäder och industrier med den multidisciplinära koncernens styrka och det lokala företagets personliga närvaro. Assemblin’s omsättning är cirka 7 miljarder SEK och med mer än 5 000 medarbetare på över 100 orter i Norden.''

https://www.assemblin.com/

https://www.linkedin.com/in/tomas-marklund-28739432/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

https://www.joboptions.se

Instagram 

https://instagram.com/joboptions.se

Facebook

https://www.facebook.com/joboptions.se/

Linkedin

https://www.linkedin.com/company/joboptions-se/

Albin Mannberg, VD JobOptions.se

https://www.linkedin.com/in/albin-mannberg/