Podcast - NUITEQ, Harry van der Veen

I dagens företag, där man samarbetar allt oftare i spridda team, ökar behovet av kollaborativa verktyg. Att välja rätt verktyg är väsentligt för att skapa mer effektiva processer, öka produktivitet och samarbeta bättre.

Efter ett årtionde av banbrytande erfarenhet med utveckling av intuitiva gränssnitt, har NUITEQ revolutionerat mötesplatsteknologier.

Förbättra ditt arbete med lättanvända verktyg som ökar produktivitet, engagemang och kreativitet samt ger mänskligt mervärde till dina teams interaktioner.

https://www.nuiteq.com/sv/

Harry van der Veen
https://www.linkedin.com/in/harryvanderveen/

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Instagram 
https://instagram.com/joboptions.se

Facebook
https://www.facebook.com/joboptions.se/

Linkedin
https://www.linkedin.com/company/31420719

Albin Mannberg, VD JobOptions.se
https://www.linkedin.com/in/albin-mannberg/